Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Samenwerking

Teneinde een zo optimaal mogelijk advies te kunnen geven werkt Keypoint Parking samen met verschillende andere organisaties. De samenwerking is daarbij gericht op het zo optimaal mogelijk gebruik maken van elders aanwezige specialistische kennis.

Een zeer belangrijke partner is Keypoint Consultancy en de samenwerking met de Universiteit Twente. De samenwerking met de Universiteit Twente is vooral gericht op innovatie en kennisopbouw. Deze samenwerking helpt zowel Keypoint Parking als Universiteit bij het functioneren als kennisinstituut.

Daarnaast deinst Keypoint er bij projecten niet voor terug andere bureaus in te schakelen, indien dit gewenst wordt geacht. Zo is een hecht netwerk ontstaan waardoor de Keypoint dienstverlening ook het volgende omvat
- communicatie en campagnevoering
- belevingswaarde onderzoek
- stedenbouwkundig en landschapsarchitectuur
- monitoring en veldwerk
- verkeerskundige (detail)ontwerpen en uitwerking in AutoCAD