Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Nieuw voor Nederland

Van de hand van Jitze Rinsma en Beno Koens is het Praktijkboek Parkeergarages verschenen. De auteurs hebben al meer dan 30 jaar ervaring in het vakgebied. Beiden waren betrokken bij het opstellen van de NEN 2443 voor parkeer- en stallinggarages. Het Praktijkboek Parkeergarages is het eerste Nederlandstalige boek waarbij de aspecten beheer en onderhoud mede bepalend zijn in het ontwerpproces van een parkeer- of stallinggarage.

Invalshoeken

Bij het samenstellen van het Praktijkboek Parkeergarages hebben steeds de belangen van de opdrachtgever, de eigenaar, de beheerder Ún de parkeerder voor ogen gestaan. Dit met het doel om een zodanig Programma van Eisen samen te stellen dat er (nog) betere garages gebouwd gaan worden. Het realiseren van parkeer- en stallinggarages vergt kennis op het gebied van het ontwerp, constructies, technische installaties Ún bouwprocessen. Maar ook kennis van wet- en regelgeving. Daarnaast is de jarenlange ervaring met beheer en onderhoud Ún de beleving van gebruikers gebruikt bij het opstellen van een integraal pakket ontwerpeisen.

Leidraad bij eisen

Het nieuwe praktijkboek helpt ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en woningbouwcorporaties om hun eisen goed te formuleren. Maar het boek gaat verder. Het helpt ook architecten en ontwerpers om met ontwerpen te komen die hieraan voldoen. Het belangrijkste is misschien wel dat de praktijkervaringen als leidraad hebben gediend bij het schrijven van het boek. Dat komt onder meer tot uitdrukking door ruime aandacht voor valkuilen bij het opstellen van het Programma van Eisen en bij het ontwerpen.

Praktijkkant

Het boek is vooral gericht op de praktijkkant en niet op het berekenen van de financiŰle haalbaarheid van een parkeergarage. Bij het samenstellen van de inhoud is naar duidelijke antwoorden gezocht op vragen over regelgeving en normen. Het boek is geen vervanger van normbladen en richtlijnen. In het boek wordt daar op grote schaal naar verwezen. Echter, in sommige gevallen lopen de normen achter bij de ontwikkelingen. Als daar sprake van is worden in het boek praktische tips gegeven hoe daarmee om te gaan.

Praktijkboek Parkeergarages

Meer informatie over het Praktijkboek Parkeergarages