Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Praktijkcursus Ontwikkelen van Parkeergarages

Waarom deze praktijkcursus? Parkeergarages zijn complexer dan het lijkt. Bij velen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het ontwerp, de inrichting, de bouw en of de exploitatie is geen of onvoldoende kennis over parkeergarages. De belangrijkste aspecten worden behandeld en waar mogelijk wordt het in het programma aandacht gegeven aan specifieke leerdoelen.

De leidraad bij de cursus is het door Beno Koens en Jitze Rinsma geschreven Praktijkboek Parkeergarages. Dat boek is medio april 2007 in druk verschenen. De cursus wordt voor de 7e keer gehouden. De deelnemers waarderen de cursus als goed.

Wanneer & Waar De 7e cursus sinds het verschijnen van het boek wordt binnenkort gehouden. De data wordt binnenkort bekend gemaakt.

Cursusleiding Ir. Leo de Jong is directeur van Keypoint Parking en Keypoint Consultancy. Keypoint is een spin-off van de ondernemende Universiteit Twente. Keypoint is gevestigd op een steenworp afstand van de Universiteit, te weten op het Business & Science park in Enschede (Institutenweg 32 - 36). Leo is oprichter van Keypoint Consultancy (1996, zie www.keypointconsultancy.nl) en later mede oprichter van Keypoint Parking. Jarenlang combineerde Leo het geven van onderwijs aan de Universiteit Twente met advieswerk.

Docenten Ir. Jitze Rinsma - directeur van Keypoint Parking - heeft geput uit kennis en langjarige ervaring bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van parkeergarages. Dit in het kader van zijn werkzaamheden voor de gemeentes Zwolle en Enschede en als adviseur vanuit Keypoint Parking te Enschede.

Ing. Beno Koens is vanuit zijn functies bij de ANWB jarenlang nationaal en internationaal actief geweest op het gebied van parkeren en parkeergarages. Hij is bovendien vijf jaar hoofdredacteur geweest van Vexpansie, het kwartaalvakblad van de Vexpan, Platform voor Parkeren in Nederland. Zowel Jitze Rinsma als Beno Koens hebben beide regelmatig hun vakkennis met anderen gedeeld in de vorm van gastcolleges, inleidingen en hebben diverse artikelen op hun naam staan (zie www.keypointparking.nl en www.vexpan.nl). Voorts waren ze betrokken bij het tot stand komen van NEN 2443, de norm voor parkeergarages die in april 2000 is uitgegeven. De ervaringen bij het samenstellen van de norm en de ervaringen die nadien zijn opgedaan waren mede een stimulans om een boek te gaan schrijven en een cursus te ontwikkelen.

Gastdocent ing. Jans M. Weges. Hij was werkzaam bij de brandweer van Enschede, deskundig op het terrein van brandveiligheid. Jans is thans werkzaam bij het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid (voorheen het NIBRA) te Arnhem.

"Het ontwerpen van parkeergarages is een rare combinatie van interieurarchitectuur en civiele techniek. Rijbanen, kolommenstructuur enzovoorts zijn samen met de inrichting de hoofdmoot van een parkeergarage. Het is een civiel 'ding' met een zware interieur-component. Van beide moet je verstand hebben. " Paul de Ruiter, Stedebouw & Architectuur, april 2005.

Meer cursusinformatie kunt u hier vinden. Hier vindt u het aanmeldformulier .

De cursus kan - elders in het land - worden herhaald. Op basis van de gebleken belangstelling worden de locatie(s) en de data nader bepaald.

Uw belangstelling kunt u per mail kenbaar maken via info@keypointparking.nl.